Zdroj: AISLP Výběr léku

EPIMEDAC 2 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Wedel, SRN.

Cytostatikum.

Léčba řady nádorových onemocnění včetně karcinomu prsu, pokročilého karcinomu ovaria, karcinomu žaludku a malobuněčného karcinomu plic. Intravezikální podání je přínosné v léčbě papilárního karcinomu močového měchýře z přechodných buněk, karcinomu močového měchýře in situ, v profylaxi recidiv povrchového karcinomu močového měchýře po transuretrální resekci.
Výčet balení

0113437INJ SOL 1X5ML/10MGRp.315.13
0113438INJ SOL 1X10ML/20MGRp.
0113439INJ SOL 1X25ML/50MGRp.1 575.66
0113440INJ SOL 1X50ML/100MGRp.
0113441INJ SOL 1X100ML/200MGRp.