Zdroj: AISLP Výběr léku

ONCOTAX 6 mg/ml inf. cnc. sol.

Helvetia Pharma a.s., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Pokročilý karcinom ovaria, metastazující karcinom prsu, pokročilý nemalobuněčný karcinom plic, Kaposiho sarkom u pacientů s AIDS.
Výčet balení

0110297INF CNC SOL 1X5ML/30MGRp.704.69
0110298INF CNC SOL 1X16.7ML/100MGRp.2 348.97
0110299INF CNC SOL 1X50ML/300MGRp.7 046.91