Zdroj: AISLP Výběr léku

BETALMIC 0.5% oph. gtt. sol.

Unimed Pharma s.r.o., Bratislava, SR.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Léčba zvýšeného nitroočního tlaku, především u primárního glaukomu s otevřeným úhlem a/nebo u oční hypertenze. Používá se buď samotný nebo v kombinaci s dalšími léčivy, která snižují nitrooční tlak.
Výčet balení

0108716OPH GTT SOL 1X5MLRp.
0108717OPH GTT SOL 1X10MLRp.
0108718OPH GTT SOL 3X5MLRp.180.84