Zdroj: AISLP Výběr léku

LIPIREX 200 mg por. cps. dur.

Sanofi-aventis s.r.o., Praha, ČR.

Hypolipidemikum.

Léčba závažné hypertriglyceridemie s nebo bez nízké hladiny HDL cholesterolu. Smíšená hyperlipidemie, kdy je léčba statiny kontraindikována nebo není tolerována. Doplněk k léčbě statinem u smíšené hyperlipidemie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, u nichž triglyceridy ani HDL cholesterol nejsou dostatečně kontrolovány.
Výčet balení

0107896POR CPS DUR 30X200MGRp.138.83
0107897POR CPS DUR 60X200MGRp.277.67
0107898POR CPS DUR 90X200MGRp.