Zdroj: AISLP Výběr léku

DOBUTAMIN ADMEDA 250 inf. sol.

Admeda Arzneimittel GmbH, Nienwohld, SRN.

Sympatomimetikum.

Srdeční selhání s nízkým výdejem při infarktu myokardu, chirurgických srdečních zákrocích, kardiomyopatii, septickém a kardiogenním šoku, vyžadující pozitivně inotropní léčbu.

0107754INF SOL 1X50MLRp.