Zdroj: AISLP Výběr léku

DOXORUBICIN "EBEWE" 2 mg/ml inf. cnc. sol.

Ebewe Pharma GmbH, Unterach, Rakousko.

Cytostatikum.

Sarkom měkkých tkání a osteogenní sarkom, Hodgkinova choroba a nehodgkinský lymfom, akutní lymfoblastická leukemie, akutní myeloblastická leukemie, karcinom štítné žlázy, prsu, vaječníků, močového měchýře, malobuněčný bronchogenní karcinom a neuroblastom.
Výčet balení

0107681INF CNC SOL 1X25ML/50MGRp.528.98
0107682INF CNC SOL 1X5ML/10MGRp.274.67
0122067INF CNC SOL 1X50ML/100MGRp.1 057.95
0122068INF CNC SOL 1X100ML/200MGRp.

DOXORUBICIN MEDAC 2 mg/ml inf. sol.

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Wedel, SRN.

Cytostatikum.

Malobuněčný bronchogenní karcinom, karcinom prsu, karcinom ovaria, osteosarkom, sarkom měkkých tkání, Hodgkinův lymfom, nehodgkinské lymfomy, akutní lymfatická a myeloblastická leukemie, mnohočetný myelom, karcinom endometria, štítné žlázy, močového měchýře a vaječníků, Wilmsův tumor, pokročilý neuroblastom.
Výčet balení

0158134INF SOL 1X5ML/10MGRp.274.67
0158135INF SOL 5X5ML/10MGRp.
0158136INF SOL 1X10ML/20MGRp.
0158137INF SOL 5X10ML/20MGRp.
0158138INF SOL 1X25ML/50MGRp.1 373.31
0158139INF SOL 5X25ML/50MGRp.
0158140INF SOL 1X75ML/150MGRp.
0158141INF SOL 5X75ML/150MGRp.
0158142INF SOL 1X100ML/200MGRp.5 493.26
0158143INF SOL 5X100ML/200MGRp.

DOXORUBICIN TEVA 2 mg/ml inf. cnc. sol.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Karcinom prsu, osteosarkom, sarkom měkkých tkání, malobuněčný bronchogenní karcinom, Hodgkinův lymfom, nehodgkinské lymfomy, akutní lymfatická a myeloblastická leukemie, mnohočetný myelom, karcinom endometria, štítné žlázy, močového měchýře a vaječníků, Wilmsův tumor, pokročilý neuroblastom.
Výčet balení

0139063INF CNC SOL 1X5ML/10MGRp.274.66
0139064INF CNC SOL 1X10ML/20MGRp.
0139065INF CNC SOL 1X25ML/50MGRp.1 373.32
0139066INF CNC SOL 1X100ML/200MGRp.5 493.26