Zdroj: AISLP Výběr léku

FEIBA NF 500 J. inj. pso. lqf.
FEIBA NF 1000 J. inj. pso. lqf.

Baxter AG, Wien, Rakousko.

Antiinhibiční komplex koagulačních faktorů.

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A s inhibitorem FVIII. Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií B s inhibitorem FIX. Léčba a profylaxe krvácení u nehemofilických pacientů se získanými inhibitory faktorů VIII, XI, XII.
Výčet balení

0107498INJ PSO LQF 1X500UT+PREV JRp.10 231.18
0107499INJ PSO LQF 1X1KU+PREV JRp.20 462.36
0154708INJ PSO LQF 1X500UT+BAXJECTRp.10 231.18
0154709INJ PSO LQF 1X1KU+BAXJECTRp.20 462.36