Zdroj: AISLP Výběr léku

LANZUL 15 mg por. cps. etd.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Duodenální a žaludeční vředy, léčba a profylaxe refluxní ezofagitidy, symptomatická refluxní choroba jícnu, léčba NSAID indukovaného benigního žaludečního a duodenálního vředu, profylaxe žaludečních a duodenálních vředů u rizikových pacientů vyžadujících kontinuální léčbu NSAID, Zollinger-Ellisonův syndrom.
Výčet balení

0106341POR CPS ETD 7X15MGRp.
0106342POR CPS ETD 14X15MGRp.
0106343POR CPS ETD 15X15MGRp.
0106344POR CPS ETD 28X15MGRp.28.81
0106345POR CPS ETD 30X15MGRp.
0106346POR CPS ETD 50X15MGRp.
0106347POR CPS ETD 56X15MGRp.
0106348POR CPS ETD 14X15MGRp.
0106349POR CPS ETD 28X15MGRp.28.81
0106350POR CPS ETD 56X15MGRp.
0106351POR CPS ETD 98X15MGRp.

LANZUL 30 mg por. cps. dur.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Duodenální a žaludeční vředy, léčba a profylaxe refluxní ezofagitidy, symptomatická refluxní choroba jícnu, eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s příslušnou antibakteriální léčbou, léčba NSAID indukovaného benigního žaludečního a duodenálního vředu, profylaxe žaludečních a duodenálních vředů u rizikových pacientů vyžadujících kontinuální léčbu NSAID, Zollinger-Ellisonův syndrom.
Výčet balení

0017121POR CPS DUR 28X30MGRp.57.64
0017122POR CPS DUR 56X30MGRp.115.27
0056102POR CPS DUR 14X30MGRp.28.81