Zdroj: AISLP Výběr léku

BETESIL drm. emp. med.
2,250 mg, léčivá náplast

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, SR.

Dermatologikum, kortikosteroid.

Léčba zánětlivých kožních onemocnění, které nereagují na léčbu méně účinnými kortikosteroidy. Vzhledem k lékové formě je přípravek vhodný pro léčbu psoriatických plaků lokalizovaných v obtížně léčitelných oblastech nepřesahujících 5% tělesného povrchu.
Výčet balení

0202921DRM EMP MED 4X2.250MG+L. PÁSKRp.
0202922DRM EMP MED 8X2.250MG+L. PÁSKRp.
0202923DRM EMP MED 16X2.250MG+L.PÁSKARp.