Zdroj: AISLP Výběr léku

CONOXIA, KAPALNÝ MEDICINÁLNÍ PLYN inh. gas cry.

Linde Gas a.s., Praha, ČR.

Mediciální plyn, kyslík.

Normobarická a hyperbarická oxygenoterapie.
Výčet balení

0105922INH GAS CRY 21000L IRp.
0125136INH GAS CRY 1000L IRp.
0125137INH GAS CRY 500L IIRp.
0125138INH GAS CRY 600L IIRp.
0125139INH GAS CRY 21L IIRp.
0125140INH GAS CRY 41L IIRp.
0125141INH GAS CRY 46L IIRp.

CONOXIA, STLAČENÝ MEDICINÁLNÍ PLYN inh. gas crs.

Linde Gas a.s., Praha, ČR.

Mediciální plyn, kyslík.

Normobarická a hyperbarická oxygenoterapie.
Výčet balení

0105921INH GAS CRS 2L/300L IRp.
0125142INH GAS CRS 10L/1600L IRp.
0125143INH GAS CRS 40L/6500L IRp.
0125144INH GAS CRS 2L/300L IIRp.
0125145INH GAS CRS 10L/1600L IIRp.
0125146INH GAS CRS 40L/6500L IIRp.
0125147INH GAS CRS 2L/400L IRp.
0125148INH GAS CRS 5L/1100L IRp.
0125149INH GAS CRS 10L/2200L IRp.
0125150INH GAS CRS 20L/4300L IRp.
0125151INH GAS CRS 50L/10800L IRp.
0125152INH GAS CRS 50L/10800L IIRp.
0125153INH GAS CRS 20L/4300L IIRp.
0125154INH GAS CRS 10L/2200L IIRp.
0125155INH GAS CRS 5L/1100L IIRp.
0125156INH GAS CRS 2L/400L IIRp.
0125157INH GAS CRS 2L/400L IIIRp.
0125158INH GAS CRS 2L/400L IVRp.
0125159INH GAS CRS 2L/400L VRp.
0125160INH GAS CRS 10L/2200L IVRp.
0125161INH GAS CRS 10L/2200L VRp.
0125162INH GAS CRS 12X50L/129600L VIRp.
0162570INH GAS CRS 4.75L/1050L IIIRp.
0162571INH GAS CRS 5L/1100L IVRp.
0162572INH GAS CRS 5L/1100L VRp.