Zdroj: AISLP Výběr léku

COPAXONE 20 mg/ml inj. sol. isp.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Imunostimulans.

Pro léčbu pacientů, u nichž se objevila první klinická epizoda a u nichž bylo zjištěno vysoké riziko rozvoje klinicky potvrzené roztroušené sklerózy. Ke snížení frekvence relapsů u ambulantních pacientů (tj. schopných chodit bez pomoci) s relabující, remitující roztroušenou sklerózou, charakterizovanou alespoň dvěma atakami neurologické dysfunkce v průběhu předchozího dvouletého období.
Výčet balení

0105385INJ SOL ISP 28X20MG/MLRp.18 286.49
0151145INJ SOL ISP 7X20MG/MLRp.
0201019INJ SOL ISP 30X20MG/MLRp.
0201020INJ SOL ISP 3X30X20MG/MLRp.

COPAXONE 40 mg/ml inj. sol. isp.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Imunostimulans.

Léčba pacientů s relabující roztroušenou sklerózou.
Výčet balení

0197734INJ SOL ISP 3X1MLRp.
0214739INJ SOL ISP 12X1MLRp.
0214740INJ SOL ISP 36(3X12)X1MLRp.