Zdroj: AISLP Výběr léku

RISENDROS 35 mg por. tbl. flm.

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Léčba postmenopauzální osteoporózy: ke snížení rizika fraktur obratlů. Léčba potvrzené postmenopauzální osteoporózy: ke snížení rizika fraktury proximálního femuru. Léčba osteoporózy u mužů s vysokým rizikem fraktur.
Výčet balení

0105175POR TBL FLM 2X35MGRp.
0105176POR TBL FLM 4X35MGRp.206.53
0105177POR TBL FLM 8X35MGRp.
0105178POR TBL FLM 12X35MGRp.619.60