Zdroj: AISLP Výběr léku

RISEPRO 1 mg por. tbl. flm.
RISEPRO 2 mg por. tbl. flm.
RISEPRO 3 mg por. tbl. flm.
RISEPRO 4 mg por. tbl. flm.
RISEPRO 6 mg por. tbl. flm.

Valeant Czech Pharma s.r.o., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Krátkodobá léčba přetrvávající agrese u pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovou demencí. Krátkodobá symptomatická léčba přetrvávající agrese při poruchách chování u dětí od 5 let a mladistvých s podprůměrnými intelektuálními funkcemi nebo mentální retardací.
Výčet balení

0103971POR TBL FLM 20X1MGRp.
0103972POR TBL FLM 60X1MGRp.
0103975POR TBL FLM 20X2MGRp.
0103976POR TBL FLM 60X2MGRp.
0103979POR TBL FLM 20X3MGRp.
0103980POR TBL FLM 60X3MGRp.
0103983POR TBL FLM 20X4MGRp.
0103984POR TBL FLM 60X4MGRp.
0103987POR TBL FLM 20X6MGRp.
0103988POR TBL FLM 60X6MGRp.