Zdroj: AISLP Výběr léku

MYCOBUTIN 150 por. cps. dur.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Tuberkulostatikum (RBT).

Profylaxe infekcí komplexem M. avium-intracellulare (MAC) u pacientů s imunodeficiencí (CD4 rovno nebo pod 200 buněk/mikrolitr). Léčba symptomatické diseminované infekce vyvolané Mycobacterium avium a Mycobacterium xenopi u nemocných s AIDS. Léčba chronické i nově diagnostikované plicní tuberkulózy.

0103068POR CPS DUR 30X150MGRp.1 706.28