Zdroj: AISLP Výběr léku

EMEGAR 2 mg por. tbl. flm.

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Antiemetikum.

Prevence a léčba akutní a opožděné nauzey a zvracení v souvislosti s chemoterapií a radioterapií u dospělých pacientů.
Výčet balení

0102403POR TBL FLM 1X2MGRp.
0102404POR TBL FLM 2X2MGRp.
0102405POR TBL FLM 4X2MGRp.
0102406POR TBL FLM 5X2MGRp.1 300.49
0102407POR TBL FLM 6X2MGRp.
0102408POR TBL FLM 7X2MGRp.
0102409POR TBL FLM 10X2MGRp.
0102410POR TBL FLM 14X2MGRp.
0102411POR TBL FLM 20X2MGRp.
0102412POR TBL FLM 28X2MGRp.
0102413POR TBL FLM 30X2MGRp.
0102414POR TBL FLM 50X2MGRp.
0102415POR TBL FLM 90X2MGRp.
0102416POR TBL FLM 100X2MGRp.
0102417POR TBL FLM 150X2MGRp.
0102418POR TBL FLM 200X2MGRp.
0102419POR TBL FLM 250X2MGRp.
0102420POR TBL FLM 500X2MGRp.