Zdroj: AISLP Výběr léku

ADIPEX RETARD por. cps. rml.

Gerot Pharmazeutika GmbH, Wien, Rakousko.

Anorektikum.

Podpůrná léčba při dietě u pacientů s obezitou a BMI 30 a vyšším, u kterých samotná redukční dieta není postačující ke snížení tělesné hmotnosti.

0097374POR CPS RML 100X15MGRp.
0097375POR CPS RML 30X15MGRp.