Zdroj: AISLP Výběr léku

ANSILAN 10 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Anxiolytikum.

Akutní a chronické úzkostné stavy, psychická tenze a neklid. Krátkodobá léčba insomnie.

0096175POR CPS DUR 25X10MGRp.35.26