Zdroj: AISLP Výběr léku

MARVELON por. tbl. nob.

N.V. Organon, Oss, Nizozemí.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.
Výčet balení

0096121POR TBL NOB 1X21Rp.
0096549POR TBL NOB 3X21Rp.
0096550POR TBL NOB 6X21Rp.

MARVELON por. tbl. nob.

Merck Sharp and Dohme LDA, Paco de Arcos, Portugalsko. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0142494POR TBL NOB 3X21Rp.

MARVELON por. tbl. nob.

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie. Souběžný dovozce: Best Pharm a.s., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0180527POR TBL NOB 3X21Rp.

MARVELON por. tbl. nob.

Merck Sharp and Dohme LDA, Paco de Arcos, Portugalsko. Souběžný dovozce: Chemark s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132565POR TBL NOB 3X21Rp.

MARVELON por. tbl. nob.

Merck Sharp and Dohme LDA, Paco de Arcos, Portugalsko. Souběžný dovozce: Roncor s.r.o., Dobříš, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132738POR TBL NOB 3X21Rp.