Zdroj: AISLP Výběr léku

FEMODEN por. tbl. obd.

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0095615POR TBL OBD 1X21Rp.
0095616POR TBL OBD 3X21Rp.

FEMODEN por. tbl. obd.

Bayer Plc., Newbury, Berkshire, Velká Británie. Souběžný dovozce: Roncor s.r.o., Dobříš, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132815POR TBL OBD 3X21Rp.

FEMODEN por. tbl. obd.

Bayer Plc., Newbury, Berkshire, Velká Británie. Souběžný dovozce: Kabu Pharma s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132821POR TBL OBD 3X21Rp.

FEMODEN por. tbl. obd.

Bayer Plc., Newbury, Berkshire, Velká Británie. Souběžný dovozce: Aara Pharm s.r.o., Ostrava, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132834POR TBL OBD 3X21Rp.