Zdroj: AISLP Výběr léku

EFDEGE 1 GBq/ml inj. sol.
injekční roztok

Iason GmbH, Graz, Rakousko.

Radionuklidové diagnostikum.

Onkologie: lokalizace primárních nádorů a metastáz většiny zhoubných novotvarů, hodnocení účinnosti protinádorové léčby, odhad prognózy a detekce recidivy onemocnění. Neurologie: lokalizace epileptogenních ložisek. Kardiologie: posouzení viability tkáně myokardu. Diagnostika zánětu, lokalizace příčiny febrilních stavů.

0095412INJ SOL 11ML 1GB/MLRp.
0201310INJ SOL 25ML 1GB/MLRp.