Zdroj: AISLP Výběr léku

NALOXONE WZF POLFA inj. sol.

Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., Warszawa, Polsko.

Antagonista opioidů.

Antidotum při intoxikaci či předávkování opioidy. Potlačení účinku opioidů po ukončení anestezie. Potlačení dechové deprese u novorozenců, způsobené podáním opioidů matce při porodu. Diagnostikum při podezření na intoxikaci opioidy.

0094763INJ SOL 10X1ML/0.4MGRp.112.56