Zdroj: AISLP Výběr léku

TECHNESCAN MAG3 rad. kit

Mallinckrodt Medical B.V., Le Petten, Nizozemí.

Radionuklidové diagnostikum.

Vyšetřování nefrologických a urologických poruch: zejména pro studie morfologie, perfuze a funkce ledvin a pro získání informací o odtoku moče.

0094428RAD KIT 5Rp.