Zdroj: AISLP Výběr léku

RANITAL 50 mg/2 ml inj. sol.

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Antiulcerózum, antagonista H2-receptorů.

Duodenální a benigní žaludeční vřed; refluxní ezofagitida; hypersekreční stavy; Zollingerův-Ellisonův syndrom; profylaxe aspirace kyselého žaludečního obsahu během celkové anestezie; profylaxe krvácení ze stresového vředu u těžce nemocných pacientů; určen především pro pacienty nereagující nebo neschopné užívat perorální léčbu. Děti 6 měsíců až 18 let: krátkodobá terapie peptického vředu a léčba gastroezofageálního refluxu včetně refluxní ezofagitidy a symptomatického zmírnění gastroezofageální refluxní choroby.

0093969INJ SOL 5X2ML/50MGRp.84.86

RANITAL 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Antiulcerózum, antagonista H2-receptorů.

Krátkodobá terapie akutního duodenálního a akutního benigního žaludečního vředu; udržovací terapie po remisi duodenálního nebo žaludečního vředu; refluxní ezofagitida; Zollinger-Ellisonův syndrom. Děti od 3 let: krátkodobá léčba peptického vředu a léčba gastroezofageálního refluxu.

0091280POR TBL FLM 30X150MGRp.36.01