Zdroj: AISLP Výběr léku

NANOCOLL rad. kit

GE Healthcare S.r.L., Milano, Itálie.

Radionuklidové diagnostikum.

Intravenózní podání: scintigrafie kostní dřeně, zobrazení zánětů v jiných oblastech než v oblasti břicha. Subkutánní podání: lymfoscintigrafie, k určení neporušenosti lymfatického systému a rozlišení obstrukce žilní od lymfatické.

0093948RAD KIT 5Rp.