Zdroj: AISLP Výběr léku

DTPA rad. kit

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Husinec-Řež, ČR.

Radionuklidové diagnostikum.

Diagnostika morfologických a funkčních změn renálního parenchymu a poruch odvodných cest močových, diagnostika ložiskových procesů v CNS, radionuklidová angiografie.

0093880INJ SIC 1X5LAHV.Rp.