Zdroj: AISLP Výběr léku

FORANE inh. sol.

AbbVie s.r.o., Praha, ČR.

Celkové inhalační anestetikum.

Úvod a vedení celkové anestezie u dospělých i dětí. Přechodná sedace uměle ventilovaných pacientů na jednotkách intenzivní péče, po dobu maximálně 48 hodin.

0200239INH SOL 1X100MLRp.1 160.41