Zdroj: AISLP Výběr léku

PROPECIA por. tbl. flm.
1 mg, potahované tablety

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Dermatologikum.

Časná stadia androgenní alopecie u mužů.

0093085POR TBL FLM 28X1MGRp.