Zdroj: AISLP Výběr léku

SORTIS 10 mg por. tbl. flm.
SORTIS 20 mg por. tbl. flm.
SORTIS 40 mg por. tbl. flm.
SORTIS 80 mg por. tbl. flm.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Hypolipidemikum.

Primární hypercholesterolemie, smíšené dyslipidemie, prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s předpokládaným vysokým rizikem první kardiovaskulární příhody.
Výčet balení

0093013POR TBL FLM 30X10MGRp.58.86
0093014POR TBL FLM 50X10MGRp.
0093015POR TBL FLM 100X10MGRp.196.21
0093016POR TBL FLM 30X20MGRp.117.73
0093017POR TBL FLM 50X20MGRp.
0093018POR TBL FLM 100X20MGRp.392.42
0093019POR TBL FLM 30X40MGRp.181.13
0093020POR TBL FLM 50X40MGRp.
0093021POR TBL FLM 100X40MGRp.603.73
0122632POR TBL FLM 30X80MGRp.278.64
0122634POR TBL FLM 50X80MGRp.
0187478POR TBL FLM 4X10MGRp.
0187479POR TBL FLM 7X10MGRp.
0187480POR TBL FLM 10X10MGRp.
0187481POR TBL FLM 14X10MGRp.
0187482POR TBL FLM 20X10MGRp.
0187483POR TBL FLM 28X10MGRp.
0187484POR TBL FLM 56X10MGRp.
0187485POR TBL FLM 84X10MGRp.
0187486POR TBL FLM 90X10MGRp.
0187487POR TBL FLM 90X10MGRp.
0187488POR TBL FLM 200X10MG HRp.
0187489POR TBL FLM 500X10MG HRp.
0187490POR TBL FLM 84X10MG HRp.
0187491POR TBL FLM 100X10MG HRp.
0187492POR TBL FLM 4X20MGRp.
0187493POR TBL FLM 7X20MGRp.
0187494POR TBL FLM 10X20MGRp.
0187495POR TBL FLM 14X20MGRp.
0187496POR TBL FLM 20X20MGRp.
0187497POR TBL FLM 28X20MGRp.
0187498POR TBL FLM 56X20MGRp.
0187499POR TBL FLM 84X20MGRp.
0187500POR TBL FLM 90X20MGRp.
0187501POR TBL FLM 98X20MGRp.
0187502POR TBL FLM 90X20MGRp.
0187503POR TBL FLM 84X20MG HRp.
0187504POR TBL FLM 100X20MG HRp.
0187505POR TBL FLM 200X20MG HRp.
0187506POR TBL FLM 500X20MG HRp.
0187507POR TBL FLM 4X40MGRp.
0187508POR TBL FLM 7X40MGRp.
0187509POR TBL FLM 10X40MGRp.
0187510POR TBL FLM 14X40MGRp.
0187511POR TBL FLM 20X40MGRp.
0187512POR TBL FLM 28X40MGRp.
0187513POR TBL FLM 56X40MGRp.
0187514POR TBL FLM 84X40MGRp.
0187515POR TBL FLM 90X40MGRp.
0187516POR TBL FLM 84X40MG HRp.
0187517POR TBL FLM 98X40MGRp.
0187518POR TBL FLM 90X40MGRp.
0187519POR TBL FLM 100X40MG HRp.
0187520POR TBL FLM 200X40MG HRp.
0187521POR TBL FLM 500X40MG HRp.
0187522POR TBL FLM 4X80MGRp.
0187523POR TBL FLM 7X80MGRp.
0187524POR TBL FLM 10X80MGRp.
0187525POR TBL FLM 14X80MGRp.
0187526POR TBL FLM 20X80MGRp.
0187527POR TBL FLM 28X80MGRp.
0187528POR TBL FLM 56X80MGRp.
0187529POR TBL FLM 84X80MGRp.
0187530POR TBL FLM 90X80MGRp.
0187531POR TBL FLM 98X80MGRp.
0187532POR TBL FLM 84X80MG HRp.
0187533POR TBL FLM 100X80MGRp.
0187534POR TBL FLM 200X80MG HRp.
0187535POR TBL FLM 500X80MG HRp.
0187536POR TBL FLM 100X80MG HRp.
0187537POR TBL FLM 90X80MGRp.
0191778POR TBL FLM 50X10MG HRp.
0191779POR TBL FLM 50X20MG HRp.
0191780POR TBL FLM 50X40MG HRp.
0191781POR TBL FLM 50X80MG HRp.
0191782POR TBL FLM 98X10MGRp.

SORTIS 10 mg por. tbl. mnd.
SORTIS 20 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Hypolipidemikum.

Primární hypercholesterolemie, smíšené dyslipidemie, prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s předpokládaným vysokým rizikem první kardiovaskulární příhody.

0171088POR TBL MND 30X10MGRp.
0171089POR TBL MND 30X20MGRp.