Zdroj: AISLP Výběr léku

BUVENTOL EASYHALER 100 mikrogramů/dose inh. plv. dos.
BUVENTOL EASYHALER 200 mikrogramů/dose inh. plv. dos.

Orion Corporation, Espoo, Finsko.

Bronchodilatans (SABA).

Symptomatická léčba astmatického záchvatu. Symptomatická léčba exacerbace astmatu a exacerbace chronické obstrukční plicní choroby (CHOPN) s reverzibilní obstrukcí dýchacích cest. Prevence před zátěží u námahou vyvolaného bronchospazmu či před vystavením známému neodstranitelnému alergenu.

0092744INH PLV DOS 200DÁVEKRp.63.75
0092745INH PLV DOS 200DÁVEKRp.127.49