Zdroj: AISLP Výběr léku

HUMATROPE 18 IU (6 mg) inj. pso. lqf.
HUMATROPE 36 IU (12 mg) inj. pso. lqf.
HUMATROPE 72 IU (24 mg) inj. pso. lqf.

Eli Lilly ČR s.r.o., Praha, ČR.

Lidský růstový hormon.

Děti: poruchy růstu způsobené nedostatkem růstového hormonu; poruchy růstu u dívek s Turnerovým syndromem; retardace růstu u prepubertálních dětí způsobené chronickou renální insuficiencí; porucha růstu spojená s deficitem SHOX genu; malý vzrůst u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (SGA). Dospělí: substituční terapie u pacientů s výrazným deficitem růstového hormonu.
Výčet balení

0092317INJ PSO LQF 1+1X3.15MLX18IURp.3 516.91
0092320INJ PSO LQF 1+1X3.15MLX36IURp.7 033.82
0092323INJ PSO LQF 1+1X3.15MLX72IURp.14 067.64