Zdroj: AISLP Výběr léku

CISPLATIN "EBEWE" inf. cnc. sol.

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG, Unterach, Rakousko.

Cytostatikum.

Paliativní a adjuvantní léčba malobuněčného a nemalobuněčného bronchogenního karcinomu, testikulárních tumorů, karcinomů ovaria, cervixu, endometria, prostaty, močového měchýře, melanomů, sarkomů, nádorů ORL a maligních lymfomů.
Výčet balení

0092300INF CNC SOL 1X20MLRp.68.74
0092301INF CNC SOL 1X50MLRp.171.84
0092302INF CNC SOL 1X100MLRp.343.68

CISPLATIN EBEWE 1 mg/ml inf. cnc. sol.

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG, Unterach, Rakousko.

Cytostatikum.

Paliativní a adjuvantní léčba malobuněčného a nemalobuněčného bronchogenního karcinomu, testikulárních tumorů, karcinomů ovaria, cervixu, endometria, prostaty, močového měchýře, melanomů, sarkomů, nádorů ORL a maligních lymfomů.
Výčet balení

0189990INF CNC SOL 1X10ML/10MGRp.
0189991INF CNC SOL 1X50ML/50MGRp.
0189992INF CNC SOL 1X100ML/100MGRp.687.35

CISPLATIN HOSPIRA 0.5 mg/ml inf. cnc. sol.

Hospira UK Ltd., Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Paliativní léčba nádorových onemocnění: metastazující testikulární karcinom; metastazující ovariální karcinom; pokročilý karcinom močového měchýře.
Výčet balení

0163318INF CNC SOL 1X100ML/50MGRp.343.68
0163319INF CNC SOL 1X50ML/25MGRp.
0163320INF CNC SOL 1X20ML/10MGRp.

CISPLATIN KABI 1 mg/ml inf. cnc. sol.

Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon, Hampshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Pokročilý nebo metastazujícího karcinom varlat, ovarií a močového měchýře, pokročilý nebo metastazující spinocelulární karcinom hlavy a krku, pokročilý nebo metastazující nemalobuněčný karcinom plic, pokročilý nebo metastazující malobuněčný karcinom plic, cervikální karcinom.
Výčet balení

0197001INF CNC SOL 1X10ML/10MGRp.
0197002INF CNC SOL 1X20ML/20MGRp.
0197003INF CNC SOL 1X50ML/50MGRp.343.68
0197004INF CNC SOL 1X100ML/100MGRp.687.35

CISPLATIN STRIDES 1 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie.

Cytostatikum.

Pokročilý nebo metastazujícího karcinom varlat, ovarií a močového měchýře, pokročilý nebo metastazující spinocelulární karcinom hlavy a krku, pokročilý nebo metastazující nemalobuněčný karcinom plic, pokročilý nebo metastazující malobuněčný karcinom plic, cervikální karcinom.
Výčet balení

0213454INF CNC SOL 1X50ML/50MGRp.
0213455INF CNC SOL 1X100ML/100MGRp.