Zdroj: AISLP Výběr léku

HEPARIN LÉČIVA inj. sol.

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Antikoagulans.

Profylaxe a terapie všech forem trombóz a tromboembolií jakékoliv lokalizace v žilním a tepenném systému; diseminovaná intravaskulární koagulopatie, infarkt myokardu, prevence srážení krve během dialýzy a jiných zákroků s extrakorporálním oběhem; příprava vzorků nesrážlivé krve pro laboratorní a transfuzní účely.

0091915INJ SOL 1X5MLRp.
0093746INJ SOL 1X10MLRp.117.30