Zdroj: AISLP Výběr léku

BETOPTIC oph. gtt. sol.

Alcon-Couvreur N.V., Puurs, Belgie.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Léčba chronického prostého glaukomu s otevřeným úhlem a/nebo oční hypertenze u dospělých pacientů. Používá se buď samotný nebo v kombinaci s dalšími léčivy, která snižují nitrooční tlak.

0091624OPH GTT SOL 1X5MLRp.58.50

BETOPTIC S oph. gtt. sus.

Alcon-Couvreur N.V., Puurs, Belgie.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Léčba chronického prostého glaukomu s otevřeným úhlem a/nebo oční hypertenze u dospělých pacientů. Používá se buď samotný nebo v kombinaci s dalšími léčivy, která snižují nitrooční tlak.

0044982OPH GTT SUS 1X5MLRp.37.25