Zdroj: AISLP Výběr léku

FACTOR VII BAXTER 600 IU inj. pso. lqf.

Baxter AG, Wien, Rakousko.

Koagulační faktor.

Léčba a profylaxe poruch krevní srážlivosti způsobených vrozeným nebo získaným nedostatkem faktoru VII.

0090099INJ PSO LQF 1+1X10MLRp.6 812.08