Zdroj: AISLP Výběr léku

TBL. MAGNESII LACTICI 0.5 GLO por. tbl. nob.

Radim Bakeš - Galenická laboratoř Ostrava, Ostrava, ČR.

Soli a ionty, magnezium.

Léčba a prevence nedostatku magnezia.

0088630POR TBL NOB 100X500MGVP