Zdroj: AISLP Výběr léku

YASMINELLE 0.02 mg/3 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontracepce.
Výčet balení

0088070POR TBL FLM 6X21Rp.
0088071POR TBL FLM 13X21Rp.
0088098POR TBL FLM 1X21Rp.
0088189POR TBL FLM 3X21Rp.

YASMINELLE 0.02 mg/3 mg por. tbl. flm.
potahované tablety; souběžný dovoz

Berlex, Especialidades Farmaceuticas LDA, Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Chemark s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontracepce.

0132566POR TBL FLM 3X21Rp.

YASMINELLE 0.02 mg/3 mg por. tbl. flm.
potahované tablety; souběžný dovoz

Berlex, Especialidades Farmaceuticas LDA, Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Roncor s.r.o., Dobříš, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontracepce.

0132739POR TBL FLM 3X21Rp.

YASMINELLE 0.02 mg/3 mg por. tbl. flm.
potahované tablety; souběžný dovoz

Berlex, Especialidades Farmaceuticas LDA, Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontracepce.

0132693POR TBL FLM 3X21Rp.