Zdroj: AISLP Výběr léku

RAPIFEN inj. sol.

Janssen-Cilag s.r.o., Praha, ČR.

Opioidní anestetikum.

Dospělí: úvod do anestezie; opioidní analgetikum k celkové nebo regionální anestezii při krátkodobých (injekce bolusu) i dlouhodobých chirurgických výkonech (bolus následovaný opakovanými injekcemi nebo infuzí). Děti (včetně novorozenců): úvod do anestezie v kombinaci s hypnotikem; opioidní analgetikum v kombinaci s celkovou anestezií při krátkodobých nebo dlouhodobých chirurgických výkonech.

0087721INJ SOL 5X2ML/1MGRp. s modrým pr.162.38