Zdroj: AISLP Výběr léku

NALTREXONE AOP 50 mg por. tbl. flm.

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Wien, Rakousko.

Léčivo k terapii závislostí.

Doplňková léčba detoxikovaných pacientů závislých na opioidech v rámci programu komplexní terapie.
Výčet balení

0087542POR TBL FLM 7X50MGRp.
0087543POR TBL FLM 14X50MGRp.
0087544POR TBL FLM 28X50MGRp.
0150953POR TBL FLM 56X50MGRp.