Zdroj: AISLP Výběr léku

PRENESSA 4 mg por. tbl. nob.
PRENESSA 8 mg por. tbl. nob.

Krka Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polsko.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor.

Léčba hypertenze. Léčba srdečního selhání. Stabilní ischemická choroba srdeční: snížení rizika kardiálních příhod u pacientů s infarktem myokardu a/nebo revaskularizací v anamnéze. Prevence recidivy cévní mozkové příhody v kombinaci s indapamidem u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním v anamnéze.
Výčet balení

0085156POR TBL NOB 30X4MGRp.48.27
0085158POR TBL NOB 60X4MGRp.
0085159POR TBL NOB 90X4MGRp.144.81
0085160POR TBL NOB 30X4MGRp.48.27
0085161POR TBL NOB 60X4MGRp.
0085162POR TBL NOB 90X4MGRp.144.81
0128421POR TBL NOB 7X8MGRp.
0128422POR TBL NOB 14X8MGRp.
0128423POR TBL NOB 28X8MGRp.
0128424POR TBL NOB 30X8MGRp.96.53
0128425POR TBL NOB 50X8MGRp.
0128426POR TBL NOB 60X8MGRp.
0128427POR TBL NOB 90X8MGRp.
0128428POR TBL NOB 100X8MGRp.

PRENESSA OROTAB 4 mg por. tbl. dis.
PRENESSA OROTAB 8 mg por. tbl. dis.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor.

Léčba hypertenze u dospělých. Stabilní ischemická choroba srdeční: snížení rizika kardiovaskulárních příhod u pacientů s anamnézou infarktu myokardu a/nebo revaskularizace.
Výčet balení

0182640POR TBL DIS 28X4MGRp.
0182641POR TBL DIS 30X4MGRp.48.27
0182642POR TBL DIS 50X4MGRp.
0182643POR TBL DIS 56X4MGRp.
0182644POR TBL DIS 60X4MGRp.
0182645POR TBL DIS 84X4MGRp.
0182646POR TBL DIS 90X4MGRp.144.81
0182647POR TBL DIS 100X4MGRp.
0182648POR TBL DIS 28X8MGRp.
0182649POR TBL DIS 30X8MGRp.96.53
0182650POR TBL DIS 50X8MGRp.
0182651POR TBL DIS 56X8MGRp.
0182652POR TBL DIS 60X8MGRp.
0182653POR TBL DIS 84X8MGRp.
0182654POR TBL DIS 90X8MGRp.289.62
0182655POR TBL DIS 100X8MGRp.