Zdroj: AISLP Výběr léku

GEMZAR 200 mg inf. plv. sol.
GEMZAR 1 g inf. plv. sol.

Eli Lilly ČR s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Adenokarcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.

0084335INF PLV SOL 1X200MGRp.203.44
0084336INF PLV SOL 1X1GMRp.486.42