Zdroj: AISLP Výběr léku

ENDOXAN 200 mg inj.+inf. plv. sol.
ENDOXAN 500 mg inj.+inf. plv. sol.
ENDOXAN 1 g inj.+inf. plv. sol.

Baxter Oncology GmbH, Halle/Westfalen, Künsebeck, SRN.

Cytostatikum, imunosupresivum.

Kombinovaná chemoterapie nebo monoterapie u leukemií (akutní nebo chronické lymfatická a myeloidní leukemie), u maligních lymfomů (Hodgkinova choroba, non-hodgkinské lymfomy, plazmocytomy), u metastazujících a nemetastazujících solidních tumorů (nádory ovarií, testikulární karcinomy, karcinom mammy, malobuněčný bronchiální karcinom, neuroblastom, Ewingův sarkom). Jako imunosupresivum při léčbě autoimunních onemocnění a při transplantacích.
Výčet balení

0084229INJ+INF PLV SOL 10X200MGRp.486.48
0084230INJ+INF PLV SOL 1X500MGRp.121.61
0084231INJ+INF PLV SOL 1X1GMRp.243.24