Zdroj: AISLP Výběr léku

XALACOM oph. gtt. sol.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení nitroočního tlaku u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a okulární hypertenzí s nedostatečnou odpovědí na léčbu lokálními beta-blokátory nebo analogy prostaglandinů.

0081425OPH GTT SOL 1X2.5MLRp.148.74
0103386OPH GTT SOL 3X2.5MLRp.446.24

XALACOM oph. gtt. sol.

Pfizer Italia S.r.L., Borgo San Michele, Latina, Itálie. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení nitroočního tlaku u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a okulární hypertenzí s nedostatečnou odpovědí na léčbu lokálními beta-blokátory nebo analogy prostaglandinů.

0132719OPH GTT SOL 3X2.5MLRp.446.24