Zdroj: AISLP Výběr léku

SECTRAL 400 mg por. tbl. flm.

Sanofi-aventis s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, antiarytmikum, selektivní beta-blokátor.

Léčba esenciální a renální hypertenze všech stupňů, případně v kombinaci; léčba poruch srdečního rytmu; profylaxe záchvatů námahové anginy pectoris; dlouhodobá léčba po infarktu myokardu.

0080058POR TBL FLM 30X400MGRp.35.11