Zdroj: AISLP Výběr léku

INFANRIX POLIO inj. sus.

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, Belgie.

Imunopreparát, kombinovaná vakcína.

K podání posilovací dávky proti difterii, tetanu, pertusi a poliomyelitidě u dětí ve věku od 16 měsíců do 13 let včetně.
Výčet balení

0078894INJ SUS 1X0.5ML/DÁVRp.
0078895INJ SUS 20X0.5MLRp.
0169212INJ SUS 10X0.5MLRp.
0169213INJ SUS 1X0.5ML/DÁV + JRp.
0169214INJ SUS 20X0.5ML+JRp.
0169215INJ SUS 10X0.5ML+JRp.