Zdroj: AISLP Výběr léku

HYTRIN 2 mg por. tbl. nob.
HYTRIN 5 mg por. tbl. nob.
HYTRIN BALENÍ PRO ZAHÁJENÍ LÉČBY por. tbl. nob.

Amdipharm Ltd., Dublin, Irsko.

Urologikum, antihypertenzivum, periferní alfa1-blokátor.

Zmírnění příznaků a obtíží spojených s benigní hyperplazií prostaty (BHP). Léčba mírné až středně závažné hypertenze v monoterapii nebo v kombinaci s jinými antihypertenzivy.
Výčet balení

0076485POR TBL NOB 14Rp.
0076486POR TBL NOB 28X2MGRp.53.38
0076487POR TBL NOB 28X5MGRp.122.78
0094541POR TBL NOB 56X2MGRp.
0094564POR TBL NOB 84X2MGRp.
0094565POR TBL NOB 56X5MGRp.
0094653POR TBL NOB 84X5MGRp.368.34