Zdroj: AISLP Výběr léku

ACECOR 400 por. tbl. flm.

SPA - Societa Prodotti Antibiotici S.p.A., Milano, Itálie.

Antihypertenzivum, antiarytmikum, selektivní beta-blokátor.

Léčba esenciální a renální hypertenze všech stupňů, případně v kombinaci; léčba poruch srdečního rytmu; profylaxe záchvatů námahové anginy pectoris; dlouhodobá léčba po infarktu myokardu.

0075939POR TBL FLM 30X400MGRp.35.11