Zdroj: AISLP Výběr léku

PROTHROMPLEX TOTAL NF inj. pso. lqf.

Baxter AG, Wien, Rakousko.

Kombinace koagulačních faktorů.

Léčba a profylaxe krvácení během chirurgických výkonů u získaného deficitu koagulačních faktorů protrombinového komplexu, pokud je zapotřebí rychlá úprava deficitu. Léčba krvácení a profylaxe krvácení během chirurgických výkonů u vrozeného deficitu některého z koagulačních faktorů závislých na vitaminu K, pokud není k dispozici přípravek s obsahem specifického koagulačního faktoru. Pro dospělé pacienty.

0075634INJ PSO LQF 1+1X20MLRp.5 985.75