Zdroj: AISLP Výběr léku

ANOPYRIN 100 mg por. tbl. nob.

Zentiva a.s., Bratislava, SR.

Protidestičkové léčivo.

Nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu, profylaxe reinfarktu. Po arteriálních cévně-chirurgických nebo intervenčních výkonech. Profylaxe tranzitorních ischemických atak a mozkových infarktů, když se vyskytla prodromální stadia.
Výčet balení

0071960POR TBL NOB 5X10X100MGRp.
0099295POR TBL NOB 2X10X100MGRp.10.55
0125114POR TBL NOB 3X20X100MGRp.31.65
0151142POR TBL NOB 30X100MGRp.
0200213POR TBL NOB 1X20X100MGRp.
0200214POR TBL NOB 56X100MGRp.29.54
0203564POR TBL NOB 5X20X100MGRp.58.62