Zdroj: AISLP Výběr léku

TAGREN por. tbl. flm.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Protidestičkové léčivo.

Prevence tromboembolických příhod u nemocných s přechodnými ischemickými záchvaty, cerebrovaskulárními příhodami, ischemickou chorobou srdeční, obliterující chorobou periferních arterií. Prevence tromboembolických příhod při rekanalizaci a rekonstrukci zákroků na arteriích (koronární bypass, koronární stent), při hemodialýze a extrakorporálním oběhu.

0066938POR TBL FLM 30X250MGRp.198.41
0100208POR TBL FLM 90X250MGRp.