Zdroj: AISLP Výběr léku

TECHNESCAN DMSA rad. kit

Mallinckrodt Medical B.V., Le Petten, Nizozemí.

Radionuklidové diagnostikum.

Diagnostické zobrazení ledvin.

0066429RAD KIT 1X5LAHRp.